Kokoonpanot puolivalmisteista lopputuotteisiin

Ladontapalvelun ja osavalmistuksen lisäksi tarjoamme myös monentyyppistä sähkömekaanista kokoonpanoa, jossa voimme yhdistää monipuolista elektroniikka-, kaapelisto- että loppukokoonpano-osaamistamme. Tuotteet voivat olla joko erityyppisiä pienlaitteita tai laajempia järjestelmäkokonaisuuksia.

Koteloinnit teemme joko muovi- tai peltimekaniikkaan. Myös erityyppiset suojaukset ovat mahdollisia, kuten esim. hartsaukset ja suojalakkaukset koneellisesti tai manuaalisesti.

Toiminnalliset testaukset suoritetaan asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla.